Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Over DFLN

Privacyverklaring Dutch Foundation Ladakhi Nuns

Algemeen

Please use Google translate to read this statement in French, German or English

De stichting Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (hierna DFLN genoemd) ontplooit in Nederland initiatieven (zoals Ladakh Festivals), die erop gericht zijn de interesse voor, en kennis over de situatie van de boeddhistische nonnen in Ladakh te stimuleren. Daarnaast is het doel om financiële middelen te genereren om de ondersteuning van nonnen en projecten in Ladakh mogelijk te maken.

DFLN is gericht op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring informeert de DFLN hoe zij omgaat met persoonsgegevens, welke persoonsgegevens voor welke doeleinden verwerkt worden en wat uw rechten zijn als DFLN-persoonsgegevens van u verwerkt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van DFLN verkregen via verschillende contact/communicatiemomenten zoals mailcontact, sponsorovereenkomsten, donateurs, reserveringen voor het Tara Guesthouse, bezoekers van het Ladakh Festival, vrijwilligers, belangstellenden, aanmeldingen via website en nieuwsbriefontvangers.

Welke persoonsgegevens verzamelt DFLN, wat wordt er mee gedaan en wat is de grondslag?

DFLN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij een relatie heeft of heeft gehad of van mensen met wie DFLN in contact zou willen komen. Dat zijn bijvoorbeeld donateurs en sponsoren, nonnen in Ladakh, vrijwilligers, bezoekers Tara Guesthouse, nieuwsbriefontvangers en andere geïnteresseerden.

DFLN maakt geen gebruik van (commerciële) externe bronnen om aan persoonsgegevens te komen en gebruikt opgeslagen gegevens uitsluitend in relatie met de doelstellingen waar DFLN voor staat. DFLN stelt persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden mits daar een wettelijke grondslag voor is.

DFLN verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
Deze doeleinden zijn: het beheren van de sponsoradministratie en de financiële administratie, het ontvangen van donaties, het gericht informeren over activiteiten en bijeenkomsten, het informeren over het welzijn van de nonnen en het versturen van nieuwsbrieven.

Grondslag voor verwerken van persoonsgegevens is op basis van uw toestemming en wettelijke verplichting.

DFLN verwerkt onderstaande categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens (naam, geslacht, (e-mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum, BSN-nummer)
 • Financiële gegevens (IBAN, betaalgegevens)

Sponsoren en donateurs

DFLN verwerkt uw naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer,
e-mailadres, BSN-nummer en financiële gegevens voor:

 • Het beheren van de sponsoradministratie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Het verstrekken van informatie over de door u gesponsorde non of project
 • Het gericht informeren over activiteiten en bijeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Doelgroep identificatie

Vrijwilligers Tara guesthouse

DFLN verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats voor:

 • Het beheren van de vrijwilligersadministratie
 • Ter identificatie
 • Het gericht informeren over activiteiten en bijeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven

Gesponsorde nonnen in Ladakh

DFLN verwerkt hun naam, adresgegevens, geboortedatum voor:

 • Het beheren van de sponsoradministratie
 • Het informeren van sponsoren

 

Contactpersonen van de kloosters in Ladakh

DFLN verwerkt hun naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummers voor:

 • Het beheren van de sponsoradministratie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Het uitwisselen van informatie over nonnen en projecten

Bezoekers Tara Guesthouse

DFLN verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres voor:

 • Het beheren van de reserveringen van het guesthouse
 • Het gericht informeren over activiteiten en bijeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven

Let wel! Gegevens die u in het gastenregister in Ladakh (India) invult vallen onder de verantwoording van Chattnyanling Nunnery. Zij handelen conform de Indiase wetgeving.

Bezoekers Ladakh festival, nieuwsbriefontvangers en andere geïnteresseerden

DFLN verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres voor:

 • Het gericht informeren over activiteiten en bijeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven

 

Hoe lang bewaart DFLN uw persoonsgegevens?

DFLN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien u zich voor onze nieuwsbrief afmeldt worden uw gegevens per direct verwijderd.

Persoonsgegevens in combinatie met financiële transacties worden 7 jaar bewaard (wettelijke grondslag).

Hoe gaat DFLN om met beveiliging, vertrouwelijkheid?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen DFLN of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen op apparaten die vergrendeld zijn met een inlog/password. 

De website www.ladakhnuns.com is beveiligd met een SSL-certificaat, dit betekent dat data die uitgewisseld worden via de website eerst versleuteld worden en dan pas verstuurd worden.  Een voorbeeld van data uitwisseling is als er een contactformulier wordt ingevuld op onze website.

Cookies

Wij maken op onze website uitsluitend gebruik van functionele cookies om onze website beter te laten functioneren.

Op de website www.veiliginternetten.nl kunt u lezen welke soorten cookies er zijn.

 

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die DFLN verwerkt:

 • het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor)
 • het recht van inzage
 • het recht van correctie
 • het recht van verwijdering
 • het recht om toestemming in te trekken

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens doen.

U kunt op elk moment een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt uw toestemming intrekken m.b.t. het gebruik van deze gegevens.

Zo’n verzoek kunt u indienen via het secretariaat per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief, Secretariaat DFLN Bangkokdreef 207, 3564SM Utrecht.

Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen als u vindt dat er niet juist wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.Secretariaat:
 
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Web: www.ladakhnuns.com

AVG vragen en meldingen:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

IBAN: NL60TRIO0390100560
BIC: TRIONL2U
Ten name van: DFLN

ANBI-nummer: 811729266
Kamer van Koophandel: 02079930

IBAN: NL60TRIO0390100560
BIC: TRIONL2U
Ten name van: DFLN

In 1995 bezocht Marlies Bosch Ladakh als fotograaf voor de inmiddels opgeheven stichting Chomo de conferentie voor Boeddhistische vrouwen, georganiseerd door Sakyadhita (Internationale organisatie voor Boedhistische vrouwen). Tijdens de conferentie kwam zij in contact met enkele Ladakhi nonnen die daar nog woonden. In de jaren daarna bleef zij naar Ladakh reizen en werd betrokken bij vooral gezondheidsprojecten voor en door nonnen.

Zowel in Ladakh als in Nederland voert de DFLN activiteiten uit om de nonnen in Ladakh te ondersteunen en de zelfredzaamheid te bevorderen. Daarbij wordt samengewerkt met de nonnen en met nonnenkloosters in Ladakh en zijn de wensen en behoeften van deze nonnen sturend voor onze activiteiten

In Ladakh:

Sinds 2003 reizen DFLN bestuursleden jaarlijks, en op eigen kosten, naar Ladakh om de verschillende projecten te ondersteunen of om workshops te geven.

Onze vrijwilligerscoördinator, Aniek Jaartsveld, verblijft al een aantal jaren in de zomer in Ladakh om vrijwilligers te begeleiden en om andere voor de nonnen relevante taken uit te voeren. Marlies Bosch gaat bijna ieder jaar naar Ladakh om nonnen te ondersteunen bij hun projecten en om de ontwikkelingen met foto en film te documenteren. Daarnaast gaan ook de andere bestuursleden regelmatig naar ladakh. Ieder jaar zijn er voldoende vrijwilligers om het guesthouse te runnen, en om op diverse plaatsen hand- en spandiensten te verrichten.

In Nederland:

Onze activiteiten vinden eveneens plaats in Nederland. We proberen mensen kennis te laten maken met de cultuur en positie van nonnen in Ladakh.

Daarnaast werven we fondsen en individuele donaties om nonnen en projecten voor de nonnen te kunnen ondersteunen. Dit doen we o.a. door:

 1. het geven van PowerPoint presentaties bij diverse gelegenheden (zoals voor groepen van Vrouwen van Nu, in musea, bibliotheken etc.)
 2. het regelmatig organiseren van Ladakh Festivals, op verschillende plaatsen in het land, met diverse aan Ladakh en de nonnen gerelateerde activiteiten.
 3. het jaarlijks uitgeven van een digitale Nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de nonnenkloosters in Ladakh en onze activiteiten.
 4. het verspreiden van informatie materiaal.
 5. het leggen van links naar relevante websites.
 6. het geven van bekendheid aan de positie van nonnen in Ladakh via diverse media zoals kranten, TV en door medewerking te verlenen aan documentaires over nonnen in Ladakh.
 7. de verkoop van artikelen via de website, zoals het boekje 'licht in ladakh', diverse films en ansichtkaarten. Ook kunnen foto's worden besteld op diverse formaten.

Samenwerking in Ladakh:

Er zijn momenteel 29 nonnenkloosters in Ladakh. Ze liggen verspreid over een uitgestrekt ruig gebied in het noordwesten van India, waar het 's winters bitter koud kan zijn. De DFLN werkt in Ladakh samen met de Ladakh Nuns Association (LNA) en met andere nonnenkloosters die niet bij de LNA zijn aangesloten of die eigen projecten hebben of willen opzetten.

De LNA is in 1997 door Dr. Tsering Palmo opgericht. Deze organisatie onderhoudt betrekkingen met een deel van de nonnenkloosters in Ladakh. In de kloosters wonen ruim 1350 nonnen. Een aantal van hen moet elders studeren omdat de hogere boeddhistische opleidingen in Ladakh zeer beperkt zijn.

Daarnaast woont nog steeds een aantal nonnen buiten de kloosters om zorg te dragen voor hun families. Soms moeten ze nog in hun eigen levensonderhoud voorzien, door bijvoorbeeld te werken in de wegenbouw of als lerares of als Tibetaans arts (amchi).

De LNA en de DFLN moedigt nonnen aan om een serieuze opleiding te volgen, zowel in de ‘Dharma’ (de boeddhistische leer) als de traditionele Tibetaanse geneeskunde. Op deze manier krijgen nonnengemeenschappen de kans om zelfstandig en zelfredzaam te worden. Inmiddels zijn ook andere nonnenkloosters actief op het gebied van educatie van hun gemeenschap, zoals het klooster in Temisgang (met behulp van Nederlandse steun van o.a. Nel Willekens en Tenzin Chödron gebouwd) en het nonnenklooster Chullichan bij Rizong. De jonge gemeenschappen richten hun aandacht op een goede opleiding en zelfredzaamheid in de toekomst. In het niet ver van Leh gelegen Choglamsar is het Central Institute for Buddhist Studies gevestigd. Daar kunnen ook nonnen een opleiding volgen in de boeddhistische filosofie, maar ze leren eveneens beeldhouwen, houtsnijwerk maken en traditionele schilderkunst van o.a. thanka’s.

We hebben 85 gasten online