Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

In 1995 bezocht Marlies Bosch Ladakh als fotograaf voor de inmiddels opgeheven stichting Chomo de conferentie voor Boeddhistische vrouwen, georganiseerd door Sakyadhita (Internationale organisatie voor Boedhistische vrouwen). Tijdens de conferentie kwam zij in contact met enkele Ladakhi nonnen die daar nog woonden. In de jaren daarna bleef zij naar Ladakh reizen en werd betrokken bij vooral gezondheidsprojecten voor en door nonnen.

Om de slechte situatie waarin de nonnen in Ladakh verkeerden te verbeteren, richtte Marlies Bosch in 2003 de stichting "Dutch Foundation for Ladakhi Nuns" (DFLN) op, met als doel de nonnenkloosters in Ladakh te ondersteunen. Dit gebeurde o.a. via de in 1997 door de non en arts Tsering Palmo opgerichte Ladakh Nuns Association (LNA).

DFLN steunt drie nonnenkloosters in Ladakh, te weten:

Ladakh Nuns Association (LNA) in Leh; Chattnyanling klooster in Nyerma en het Gephel Shadrubling klooster in Basgo.

De DFLN ontplooit in Nederland initiatieven (zoals Ladakh Festivals), die er op gericht zijn om de interesse voor en kennis over de situatie van de nonnen in Ladakh te stimuleren. Daarnaast is het doel om financiële middelen te genereren om de ondersteuning van educatieve projecten mogelijk te maken. In de afgelopen jaren is een groot aantal van de doelen bereikt. Zo is er onder andere een klooster gebouwd voor een groep oudere nonnen. Daar is met behulp van Cordaid een guesthouse (‘homestay with nuns’) bijgebouwd, waardoor inkomsten worden geworven, dit maakt de nonnen in toenemende mate zelfredzaam.

De stichting heeft inmiddels haar doelen en visie bijgesteld: vanaf 2010 kunnen alle nonnenkloosters in Ladakh projectsubsidie aanvragen voor educatieve projecten tot een hoogte van € 1500,00. Er worden geen bouwsubsidies meer verstrekt. De bestaande gebouwen kennen een onderhoudsverplichting, waaraan de DFLN voorlopig aan blijft voldoen. Het klooster in Nyerma blijft een onderdeel van de doelstelling van de DFLN, al ligt het in de lijn der verwachting dat in de komende jaren het klooster steeds meer in eigen onderhoud zal gaan voorzien. Er is nu zonne-energie door een gift van Essent, de nonnen breiden jaarlijks hun groentetuin uit en drogen groente voor hun wintervoorraad en de ‘homestay’ inkomsten zien een stijgende lijn.

Nuns Saboo

Naast de ondersteuning van diverse projecten is het eveneens mogelijk om via de DFLN bij te dragen aan het levensonderhoud van individuele nonnen in Ladakh.

De ultieme doelstelling is dat de DFLN zichzelf overbodig maakt en dat de nonnen in staat zijn door een goede opleiding, door werk, en andere activiteiten in hun eigen onderhoud gaan voorzien.

We hebben 229 gasten online