Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

to support tibetan-buddhist nuns in Ladakh, India

header

logo

PBI

The Dutch Foundation for Ladakhi Nuns is a PBI* foundation, registered with number 811729266. This means that we are accepted by the Dutch Tax Bureau as such. It also means you can deduct your gifts form your income-taxes, and we don't have to pay income taxes. For 2014 the Tax Office requires a Financial Report and our Policy for the next year to be on our website.

*PBI = Public Benefit Institution

Donations tax deductible

Since 2014 under Dutch law there can be a direct grant agreement between a donor and an ANBI organization (a charitable organization in the Netherlands), without the intervention of a notary, hence the notary fees will not apply.

If you pay tax in another country and want to send a large donation to the Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (DFLN), please check with your local tax office if there is a similar scheme in your home country, and whether a donation to the DFLN, a foundation registered in the Netherlands falls under that scheme.

The Dutch Foundation for Ladakhi Nuns and its statutes are approved by the Dutch tax authorities as ANBI Foundation. You can deduct the entire donation from your taxable income with such a grant agreement. Otherwise, this is only possible if all your collective donations to recognized institutions (ANBI’s) exceed the amount of one percent of your threshold income for a year. Therefore most taxpayers normally cannot make donations tax deductible. Depending on your income, you can with this donation agreement obtain a refund from the tax authorities in the Netherlands to up to 52 percent of the amount donated! As long as in the Donation Agreement an annual donation of a minimum period of five years was agreed.

This is the situation in the Netherlands - if you pay tax in another country, kindly inquire about the legal situation there!

If you are Dutch taxpayer and want to complete a Donation Agreement, please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

To download the standard contract drawn up by the tax authorities please click the following link PDF Standard Agreement (NL)

Stuurt u de overeenkomst in tweevoud (een voor schenker en een voor ontvanger) naar:

Saskia Terschuur
Ambachtsmark 105
1355 EJ Almere-Haven
Nederland

Na ondertekening van de penningmeester ontvangt u uw exemplaar terug voor uw administratie.

 

Verklaring bij Financieel Overzicht 2016

(Voor Inleiding, doel, hoofdprojecten etc. zie Toelichting Financieel Jaarverslag 2015)

Wat hebben wij in 2016 kunnen doen dank zij onze donateurs?

Ladakh Nuns Association
• Elf nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.

De DFLN verzorgde ook dit jaar bij de LNA (?) een workshop voor 25 nonnen van vijf verschillende kloosters voor een beter begrip van lichaam, seksualiteit en weerbaarheid van de nonnen. Dit mede door de toename van seksueel geweld in India, ook in Ladakh. Deze workshop was een groot succes en zorgde ervoor dat hierover gesproken kon worden. Ook werden er veel vragen gesteld.

Opleiding mogelijk gemaakt voor opzetten van tuin volgens permacultuur.
• De LNA gebruikte sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.

Gephel Shadrubling-nonnenklooster
* Zeventien nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.

* Inrichting klaslokalen Basgo
De Gephel-nonnen gebruikten sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.

* De Stichting Educare Worldwide heeft de aanleg van een waterbassin bij het klooster, waar geen natuurlijke waterbronnen voorhanden zijn, mogelijk gemaakt. Daarnaast heeft er dankzij steun van deze stichting reparatie van het dak kunnen plaatsvinden en zijn er nieuwe leermiddelen aangeschaft.

Chattnyanling-nonnenklooster
• Dit klooster heeft een speciale plaats binnen de DFLN. Het is met financiële steun van de DFLN gebouwd (o.a. met een bijdrage van Cordaid). Hoewel de DFLN sinds 2008 geen bouwprojecten meer steunt, hebben wij hier nog wel verplichtingen. In 2013 was dit het onderhoud van de nieuw aangelegde waterleiding en watertank, en het aanbrengen van speciale klei op de daken van het klooster, zodat een wolkbreuk, zoals in 2010, minder schade veroorzaakt.
• Inkomsten van het door de DFLN gebouwde ‘guesthouse’ waar in de zomer gasten logeren tegen betaling, zorgen voor een gedeelte van het onderhoud van de nog niet-gesponsorde nonnen. Dit bedrag is in ons financieel overzicht niet terug te vinden, daar het hun eigen inkomsten zijn en ook de eigen boekhouding van het klooster betreft.
• De zonnepanelen, mogelijk gemaakt door Essent, moesten onderhouden worden.
• In Nyerma zijn in de zomer van 2013 voor het eerst ook vijf jonge meisjes opgenomen. Voor hen hebben we sponsors gevonden. De meisjes gaan inmiddels allemaal naar school, de extra kosten voor kleding en schoolmateriaal zijn gedeeltelijk door de individuele sponsoren en uit onze eigen reserves betaald. De oude nonnen van dit klooster verzorgen inmiddels zelf hun moestuin, zodat zij groenten kunnen drogen voor de winter, voor dagelijks eten en kruiden.

 

Mede door het bezoek van de Dalai Lama in de zomer van 2016, is er veel aan de gebouwen en het terrein verbeterd. Dit is bekostigd door lokale bedrijven, kloosters en door plaatselijke individuele bijdragen. Daarnaast heeft Nyerma een bedrag van 3.500 USD mogen ontvangen van de DGLI. Dat zijn inkomsten afkomstig van een Amerikaanse film die o.a. over Nyerma is gemaakt. De DGLI is een NGO (Non Governemental Organisation) die gericht is op de verbetering van de levensstandaard en opleiding van Tibetaans boeddhistische nonnenkloosters.

Verklaring bij Financieel Jaaroverzicht 2015

De DFLN heeft ten doel om de boeddhistische nonnen in Ladakh, Noord-India, te steunen en de zelfredzaamheid van deze nonnen te bevorderen. Wij werven bijdragen van fondsen en particulieren voor (educatieve) projecten die door de nonnen zijn ingediend en die door de DFLN zijn goedgekeurd. Deze moeten aan onze doelstellingen voldoen. De bijdragen worden tweemaal per jaar overgemaakt naar India. De DFLN genereert ook geld via een jaarlijks Ladakh-festival, in 2015 werd dit gehouden in Haarlem. Mensen maken soms ook eenmalig geld over na bezoek aan onze website, of na het bijwonen van lezingen. Ook geven bestuursleden van de DFLN lezingen aan diverse groepen, zoals Vrouwen van Nu, Katholieke Vrouwengilde en Inner Wheel service clubs. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor bovenstaande doelen.

De financiële bijdrage van de DFLN aan de nonnen bestaat uit een sponsorprogramma voor individuele nonnen, bijdragen voor studie en levensonderhoud van een drietal kloosters en uit de ondersteuning van educatieve projecten. Daarnaast springen wij, indien dit noodzakelijk is, financieel bij als er voor een non (acuut) medische zorg nodig is of noodhulp bij rampen (zoals na de overstromingsramp in 2010). Alle eenmalige giften en legaten komen in de algemene (spaar)rekening voor speciale educatieve projecten tenzij een donateur een speciaal doel heeft aangegeven.
Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan kloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het klooster voor oudere nonnen in Nyerma, kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserve.

The DFLN is recognized by the Dutch government as a "charitable organization" (Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI).This means that donations to the DFLN are tax deductible. To maintain this status, the DFLN must submit an annual financial report to the Netherlands tax authorities, in which the revenues and expenditures are listed. The original Financial Report of DFLN for 2014 , in Dutch can be found here:

FINANCIEEL VERSLAG 2014

The DFLN was established to support Buddhist nuns in Ladakh , Northern India, with the objective to empower these nuns and make them self-sufficient . We raise funds and contributions from individuals for (educational) projects that are approved by DFLN for the nuns. These must meet our objectives. The contributions are paid twice a year to India. The DFLN also generates money through an annual Ladakh-festival, in 2013 this was held in Nijmegen. People also contribute money via our website.

FaLang translation system by Faboba

Our translators Nicolai and Reena, read more...

We have 301 guests online

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome