Print

Wat hebben wij in 2012 kunnen doen dank zij onze sponsoren en donateurs?

In 2012 werden Ladakhi-nonnen op de volgende manieren gesponsord:

Alle eenmalige giften, waaronder ook een behoorlijk legaat, kwamen op de algemene (spaar)rekening. Hiermee werden speciale educatieve projecten bekostigd.

Welke bijzondere projecten zijn er in 2012 gesponsord?

Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan kloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het klooster voor oudere nonnen in Nyerma kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserves. Verder zijn we afhankelijk van sponsoren die zich voor een aantal jaren verbinden aan een non en waar zij de opleiding voor betalen. Daarbij geldt dat als een non in een grotere kloostergemeenschap woont dit geld voor de hele nonnengemeenschap in dat klooster wordt gebruikt, zodat er geen nonnen zijn die geen ondersteuning krijgen in hun levensonderhoud en/of bij haar studie. Alleen bij individuele studies voor een bepaalde hogere opleiding (zoals voor arts of Geshe) krijgt de non in kwestie het bedrag op haar persoonlijke rekening.

In pdf button het financiële overzicht ziet u de bedragen die wij binnen hebben gekregen van sponsoren die een non steunen en de algemene giften van mensen die een bedrag hebben overgemaakt na een bezoek aan onze website of een donatie hebben gegeven tijdens het jaarlijkse Ladakh festival, dat in 2012 in Breda werd gehouden.

We zijn een erkende ANBI stichting.