Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

 

Verklaring bij Financieel Overzicht 2016

(Voor Inleiding, doel, hoofdprojecten etc. zie Toelichting Financieel Jaarverslag 2015)

Wat hebben wij in 2016 kunnen doen dank zij onze donateurs?

Ladakh Nuns Association
• Elf nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.

De DFLN verzorgde ook dit jaar bij de LNA (?) een workshop voor 25 nonnen van vijf verschillende kloosters voor een beter begrip van lichaam, seksualiteit en weerbaarheid van de nonnen. Dit mede door de toename van seksueel geweld in India, ook in Ladakh. Deze workshop was een groot succes en zorgde ervoor dat hierover gesproken kon worden. Ook werden er veel vragen gesteld.

Opleiding mogelijk gemaakt voor opzetten van tuin volgens permacultuur.
• De LNA gebruikte sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.

Gephel Shadrubling-nonnenklooster
* Zeventien nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.

* Inrichting klaslokalen Basgo
De Gephel-nonnen gebruikten sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.

* De Stichting Educare Worldwide heeft de aanleg van een waterbassin bij het klooster, waar geen natuurlijke waterbronnen voorhanden zijn, mogelijk gemaakt. Daarnaast heeft er dankzij steun van deze stichting reparatie van het dak kunnen plaatsvinden en zijn er nieuwe leermiddelen aangeschaft.

Chattnyanling-nonnenklooster
• Dit klooster heeft een speciale plaats binnen de DFLN. Het is met financiële steun van de DFLN gebouwd (o.a. met een bijdrage van Cordaid). Hoewel de DFLN sinds 2008 geen bouwprojecten meer steunt, hebben wij hier nog wel verplichtingen. In 2013 was dit het onderhoud van de nieuw aangelegde waterleiding en watertank, en het aanbrengen van speciale klei op de daken van het klooster, zodat een wolkbreuk, zoals in 2010, minder schade veroorzaakt.
• Inkomsten van het door de DFLN gebouwde ‘guesthouse’ waar in de zomer gasten logeren tegen betaling, zorgen voor een gedeelte van het onderhoud van de nog niet-gesponsorde nonnen. Dit bedrag is in ons financieel overzicht niet terug te vinden, daar het hun eigen inkomsten zijn en ook de eigen boekhouding van het klooster betreft.
• De zonnepanelen, mogelijk gemaakt door Essent, moesten onderhouden worden.
• In Nyerma zijn in de zomer van 2013 voor het eerst ook vijf jonge meisjes opgenomen. Voor hen hebben we sponsors gevonden. De meisjes gaan inmiddels allemaal naar school, de extra kosten voor kleding en schoolmateriaal zijn gedeeltelijk door de individuele sponsoren en uit onze eigen reserves betaald. De oude nonnen van dit klooster verzorgen inmiddels zelf hun moestuin, zodat zij groenten kunnen drogen voor de winter, voor dagelijks eten en kruiden.

 

Mede door het bezoek van de Dalai Lama in de zomer van 2016, is er veel aan de gebouwen en het terrein verbeterd. Dit is bekostigd door lokale bedrijven, kloosters en door plaatselijke individuele bijdragen. Daarnaast heeft Nyerma een bedrag van 3.500 USD mogen ontvangen van de DGLI. Dat zijn inkomsten afkomstig van een Amerikaanse film die o.a. over Nyerma is gemaakt. De DGLI is een NGO (Non Governemental Organisation) die gericht is op de verbetering van de levensstandaard en opleiding van Tibetaans boeddhistische nonnenkloosters.

En verder:

Uit dit verslag blijkt hoe we onze doelstellingen hebben trachten te verwezenlijken. Dit is, met begrip voor de Ladakhi manier van werken, ons in ziens ook dit jaar behoorlijk goed gelukt. We leren in Ladakh flexibel te zijn, we staan af en toe voor onverwachte uitgaven, maar door de zorgvuldige wijze waarop we onze financiën regelen zijn we steeds opnieuw in staat om onverwachte onkosten te financieren.

Saskia Terschuur, penningmeester DFLN

We hebben 249 gasten online