Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

2_Flat_logo_1024.jpg

Voor 2022 en volgende jaren heeft de Stichting het hier volgende beleidsplan opgesteld. De uitvoering daarvan is mede onderhevig aan de situatie in de wereld wat betreft Corona besmettingen. Gelukkig zijn er digitale wijzen van communiceren, waardoor we zowel in Nederland als wel met de partners in Ladakh op efficiënte wijze kunnen communiceren om ons beleidsplan zoveel mogelijk te realiseren.

Doel:

  1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van diverse boeddhistische nonnenkloosters in Ladakh (India) op het gebied van opleiding, gezondheid en welzijn.

Middelen:

  1. Het ontplooien van initiatieven in Nederland die gericht zijn op het stimuleren van interesse voor en kennis over de algemene situatie van nonnen in Ladakh en het genereren van middelen ter ondersteuning van deze nonnen.
  2. Het financieel ondersteunen van nonnenkloosters in Ladakh die dat nodig hebben

 op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn.

Voor het lopende jaar heeft de stichting het voornemen om voor het eerst na twee jaar weer een Ladakh festival te organiseren. Dit festival heeft als doel middelen te generen om onze doelen in Ladakh te verwezenlijken, alsmede de bevolking van Nederland te interesseren voor het werk dat wij doen in Ladakh.

Voorts ligt het plan er dat er deze zomer een aantal bestuursleden naar Ladakh afreist om te overleggen met de drie kloosters welke middelen zij nodig hebben om het langetermijn doel te bereiken en te vragen op welke wijze wij als stichting daar een bijdrage aan kunnen leveren.

In de loop van dit jaar zal onze website een transformatie ondergaan, omdat het is gebleken dat het format ietwat achterhaald is, en mensen een korte aandachtspanne hebben. De website wordt aan de tijdgeest aangepast. Op die manier hopen we (nog) meer geïnteresseerden te bereiken, waaronder potentiele sponsoren. 

Ons lange termijnbeleid is erop gericht dat de nonnenkloosters op den duur zelfstandig kunnen functioneren. Vandaar dat onderwijs onze prioriteit heeft. 

Het bestuur zal ook dit jaar meerdere keren vergaderen langs digitale weg of tijdens een persoonlijk ontmoeting om ons samen in te zetten de korte- en lange termijn doelen te behalen.

We hebben 192 gasten online