Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Bestuur brengt werkbezoek aan Ladakh

In juli 2003 is het bestuur van de DFLN op werkbezoek geweest in Ladakh. Vergezeld door een bedrag van € 1000,00 kwamen we aan bij het kantoor van de Ladakh Nuns Association. Met Dr. Tsering Palmo en haar staf zijn we in de bijna vijf weken van ons verblijf nagegaan welke taak de DFLN op zich zou kunnen nemen om met name de projecten van de LNA te ondersteunen.

Workshop De eerste week waren we aanwezig bij de 'Boddhicitta teaching' van de Dalai Lama. In de tweede week vond de workshop 'leadership' plaats. In de ochtenduren gaf Bea Bosch, voormalig docent aan de mondhygiënisten opleiding aan de ACTA in Amsterdam, uitleg over preventie van tandproblemen. Daarna gaven Bea Bosch, Marlies Bosch en Jan Willis een workshop over vrouwen en leiderschap, waaraan een twintigtal nonnen uit verschillende kloosters in Ladakh deelnamen. De nonnen waren zeer enthousiast.

Kloostertocht Na de workshop bezocht het bestuur en een gezelschap nonnen een aantal vrouwenkloosters in alle uithoeken van Ladakh. Het was een ervaring waaruit duidelijk werd onder welke omstandigheden de nonnen vaak moeten leven. Ook werd duidelijk wat nu precies de status is van nonnen in Ladakh. Uit gesprekken met Bakula Rhinpoche, die ons voor een audiëntie ontving, en met de president van de Ladakh Buddhist Association, bleek dat tweehonderd jaar geleden jonge nonnen de toestemming werd gegeven om nonnenkleding te dragen, terwijl ze alleen de leken-geloften aflegden. Het lag in de bedoeling dat nonnen op een later tijdstip de kloostergeloften zouden afleggen, hetgeen niet gebeurde. Daardoor kunnen leken niet zien of nonnen nu wel of niet gewijd zijn, met als gevolg dat hun status geen enkel aanzien heeft en ze door de lekenbevolking niet serieus worden genomen.

Studie Daar komt nu, mede dank zij de inzet van Dr. Tsering Palmo, langzaam verandering in. Nonnen gaan studeren, leggen geloften af, en in het Phandeling klooster in het Mahabodhi complex zijn zelfs zes vrouwen die in Taiwan de volledige wijding hebben ontvangen. Vooral de oudere nonnen, meestal analfabeet en tot voor kort in dienst van monniken of dorpsbewonders voor het doen van allerlei zware klussen, zoals het bewerken van land of de aanleg van wegen, zijn er slecht aan toe.

Rust Gedurende het bezoek werd ons doel dan ook langzamerhand steeds duidelijker. We bezochten het bekende Thiksey klooster, waar sinds kort een frisse wind waait: er is een Rhinpoche die een prachtig stuk land op een eeuwenoude plek waar Zangpo Rhinpoche tien eeuwen geleden zijn beroemde Stupa's bouwde ter beschikking steld om er een klooster voor nonnen te bouwen. Een plek waar water is, waar een serene stilte heerst, op die plek komt het klooster voor met name de 27 oudere nonnen (45-87), waar in de toekomst ook plaats is voor jonge aanwas. De nonnen krijgen voor het eerst van hun leven lees- en schrijfles, ze worden onderwezen in de leer (Dharma) en krijgen tijd voor gebed en meditatie. Daar gaat de DFLN haar schouders onderzetten.

Een plek voor oudere vrouwen die hun leven lang keihard gewerkt hebben! U kunt dit doel op drie manieren ondersteunen:

  1. door een fysieke bijdrage: u kunt in de zomer maanden helpen bouwen!
  2. door in de zomer maanden les te gaan geven aan de nonnen (bijvoorbeeld Engels)
  3. door een financiële ondersteuning. We zijn een artikel 24 stichting. U kunt uw bijdragen aftrekken van de belasting. Vijfjaarlijkse schenkingen leggen we voor u vast bij de notaris!

Tot slot: er heeft een bestuurswijziging plaatsgevonden. Bea Bosch heeft zich als penningmeester teruggetrokken. Annette Stokroos (arts), aanvankelijk adviserend lid, maakt nu deel uit van het bestuur evenals Myra de Rooy. Myra de Rooy heeft het boek Vrouwen in Boeddha's Bergen o.a. over het leven van de nonnen in Ladakh gepubliceerd, waarin ook een interview met dr. Tsering Palmo.

We hebben 269 gasten online