Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Dit jaar is goed begonnen. Tijdens de bestuursvergadering op 26 februari j.l. kwam een grote hoeveelheid nieuws op tafel. We willen u daar graag deelgenoot van maken en hopen dat u ons daarbij helpt.

Bestuur uitgebreid

Het bestuur is uitgebreid met een aantal nieuwe leden:

Giny ten Brummelhuis kent Ladakh goed en bezocht Dokter Tsering Palmo regelmatig. Vorig jaar organiseerde Giny in Gouda een bijeenkomst waar mensen kennis konden maken met het leven van de nonnen in Ladakh. De DFLN gaf daar een presentatie. Giny heeft zich bereid verklaard om in het bestuur plaats te nemen.

Doris Eddelbüttel heeft geruime tijd in Ladakh Tsering Palmo bij haar werk voor de LNA geassisteerd. In Duitsland is zij zeer actief in het werven van fondsen voor de DFLN. Zo stuurde zij posters en folders naar alle Boeddhistische centra, waarop nog steeds reacties binnenkomen. Daarnaast stuurde Doris een mailing naar alle RK vrouwenkloosters in Duitsland, waarop donaties binnenkomen. Ze was in januari 2006 opnieuw in Ladakh en doet daar verslag over in haar eigen nieuwsbrief.

Joe Lea heeft zich bereid verklaard om de Amerikaanse tak van de DFLN meer leven in te blazen. Een Amerikaanse bankrekening hebben we al, een Amerikaanse voorzitster eveneens, maar het ontbrak nog aan energie om daadwerkelijk actief te zijn in dat grote land. Joe Lea is bibliothecaris van een vrouwengevangenis in Connecticut en eveneens jurist, dat laatste kan ons mogelijk van dienst zijn in de VS.

Stand van zaken

In navolging van ons Duitse bestuurslid Doris Eddelbüttel zond het secretariaat van de DFLN in Nederland eveneens een mailing naar de RK nonnenkloosters in Nederland, en met overweldigend resultaat!! We mochten al € 6000,00 op onze rekening bijgeschreven zien, bedoeld voor de bouw van het klooster nabij Thiksey. Het klooster heeft inmiddels ook een naam: Gaden Chhatnyanling.

Afgelopen december diende de DFLN een subsidieaanvraag voor Gaden Chhatnyanling in bij de ontwikkelingsorganisatie Cordaid voor een gebouw voor de twintig nonnen die komende zomer het nieuwe klooster zullen bevolken. Naast een schoolfunctie kan het schoolgebouw ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Cordaid stelt een investeringsbedrag van € 12.500,00 beschikbaar onder de voorwaarde dat wij dat bedrag ook zelf bij elkaar kunnen brengen. Door de acties in Duitsland en in Nederland, hebben we voor de bouw van het klooster inmiddels ruim € 9.000,00 beschikbaar. In de komende maanden moeten we er met uw hulp dus hard tegenaan om de resterende € 3.500,00 bij elkaar te krijgen. We zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken. Iedere donatie die u geeft is het dubbele waard!

Voor het komende jaar hebben zich al vrijwilligers opgegeven om naar Ladakh te gaan. De eerste, een antropologe, komt 30 april aan, zij zal meewerken waar dat nodig is, ook aan de bouw. Verder zal zij vanaf 5 juni een Amerikaanse antropologie studente van Harvard begeleiden,die een onderzoek gaat doen naar de stand van zaken van de nonnen in Ladakh. Een vergelijkend onderzoek vond 5 jaar geleden plaats. Inmiddels is er veel veranderd, en dat wil de Ladakh Nuns Association in kaart brengen, mede om daardoor het beleid voor de komende vijf jaar te bepalen. Verder gaat een Duitse studente meehelpen bouwen, en een van de Amerikaanse Wesleyan studenten die vorig jaar hielp, gaat terug om zijn afstudeerscriptie te maken en tevens om weer mee te werken aan de bouw van het klooster. Op 22 mei arriveert een vrijwilligster die de nonnen Engelse les gaat geven, daarnaast zal zij samen met de nonnen uitproberen hoe zij gezond kunnen leren koken met lokale producten.

Inmiddels hebben we meer mensen die per notariële akte hebben laten vastleggen het werk van de DFLN voor het klooster of de nonnen te willen sponsoren. De notaris was daarbij heel schappelijk en helpt ons door goedkoper te werken voor ons goede doel. Voor informatie over het schenken via een notariële akte en de belastingtechnische voordelen die dit biedt kunt u contact met ons opnemen.

Een aantal jonge nonnen van het Mahabodhi-klooster heeft hun klooster verlaten omdat van hogerhand werd besloten dat hun nonnenklooster in een andere traditie, Theravada, verder dient te gaan. Op zich is daar niets mis mee, het is net zo'n volwaardige boeddhistische traditie als de Tibetaanse, alleen zijn de nonnen niet in deze traditie opgegroeid. Een deel van hen studeert inmiddels in het Kopan-klooster in Kathmandu, Nepal. Omdat daar al heel veel nonnen wonen, is er voor de Ladakhi nonnen intern geen plaats meer, dus zij wonen buiten het klooster. We hebben inmiddels een aantal mensen bereid gevonden om hen te sponsoren, wetend dat deze nonnen na hun studie terug zullen keren naar Ladakh om daar andere nonnen les te gaan geven. We zoeken nog voor een paar van deze nonnen ondersteuning. Er is een bedrag van € 300,00 per jaar nodig.

De LNA zoekt voor de ouderere nonnen die nu al in het nieuwe Chhatnyanling klooster wonen voorlopig nog sponsors voor het eerste levensonderhoud. Op langere termijn zal de sponsoring overbodig worden. Zodra het complex klaar is, en er ook jonge, geschoolde nonnen zullen wonen, kunnen zij bijdragen aan het levensonderhoud van hun oudere zusters. Daarnaast zullen de gastenverblijven voor inkomsten gaan zorgen. De eerste paar jaar is dat echter nog niet het geval. We schatten dat voor een oudere non per jaar een bedrag van € 200,00 voldoende zal zijn. Natuurlijk komt iedere donatie ten goede aan alle nonnen.

Acitviteiten in 2006

Het bestuur heeft besloten om op 13 en 14 mei een Ladakh Festival te organiseren. Dat wordt een groots festijn. Reserveren voor het 3-gangen Benefiet Asperge Diner op 14 mei is aan te bevelen!! Een ding is zeker: de lokale middenstand van Zuidhorn sponsort de onkosten daarvan, zodat de opbrengsten voor 100 % naar het project van het klooster gaan!!

We zijn bezig met het updaten van zowel de poster als de folder. We hebben, na overleg met Doris Eddelbüttel, Dr Palmo toegezegd haar behulpzaam te zijn met het ontwerp van een poster en een folder om de nonnen in Ladakh zelf wat meer onder de aandacht te brengen van de duizenden toeristen die jaarlijks Ladakh bezoeken. De meeste van hen weten niet eens dat er naast de kloosters voor monniken ook 28 nonnenkloosters zijn. Omdat hun tempels niet spectaculair en oud zijn, en de nonnen geen festivals organiseren, vallen ze minder op. De LNA wil daar verandering in brengen. De nonnen gaan in de komende zomer een wekelijkse voorlichtingsbijeenkomst organiseren, waarvoor toeristen zullen worden uitgenodigd. Natuurlijk hopen we ook dat de financiële ondersteuning die de monniken krijgen dan ook de nonnen ten deel zullen vallen. Het uiteindelijke doel van de DFLN is financiële zelfstandigheid voor alle nonnen in Ladakh. Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een presentatie voor een groep mensen, dan kunt u ons altijd benaderen voor een afspraak.

We hebben 190 gasten online