Print

Privacyverklaring Dutch Foundation Ladakhi Nuns

Algemeen

Please use Google translate to read this statement in French, German or English

De stichting Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (hierna DFLN genoemd) ontplooit in Nederland initiatieven (zoals Ladakh Festivals), die erop gericht zijn de interesse voor, en kennis over de situatie van de boeddhistische nonnen in Ladakh te stimuleren. Daarnaast is het doel om financiële middelen te genereren om de ondersteuning van nonnen en projecten in Ladakh mogelijk te maken.

DFLN is gericht op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring informeert de DFLN hoe zij omgaat met persoonsgegevens, welke persoonsgegevens voor welke doeleinden verwerkt worden en wat uw rechten zijn als DFLN-persoonsgegevens van u verwerkt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van DFLN verkregen via verschillende contact/communicatiemomenten zoals mailcontact, sponsorovereenkomsten, donateurs, reserveringen voor het Tara Guesthouse, bezoekers van het Ladakh Festival, vrijwilligers, belangstellenden, aanmeldingen via website en nieuwsbriefontvangers.

Welke persoonsgegevens verzamelt DFLN, wat wordt er mee gedaan en wat is de grondslag?

DFLN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij een relatie heeft of heeft gehad of van mensen met wie DFLN in contact zou willen komen. Dat zijn bijvoorbeeld donateurs en sponsoren, nonnen in Ladakh, vrijwilligers, bezoekers Tara Guesthouse, nieuwsbriefontvangers en andere geïnteresseerden.

DFLN maakt geen gebruik van (commerciële) externe bronnen om aan persoonsgegevens te komen en gebruikt opgeslagen gegevens uitsluitend in relatie met de doelstellingen waar DFLN voor staat. DFLN stelt persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden mits daar een wettelijke grondslag voor is.

DFLN verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
Deze doeleinden zijn: het beheren van de sponsoradministratie en de financiële administratie, het ontvangen van donaties, het gericht informeren over activiteiten en bijeenkomsten, het informeren over het welzijn van de nonnen en het versturen van nieuwsbrieven.

Grondslag voor verwerken van persoonsgegevens is op basis van uw toestemming en wettelijke verplichting.

DFLN verwerkt onderstaande categorieën persoonsgegevens:

Sponsoren en donateurs

DFLN verwerkt uw naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer,
e-mailadres, BSN-nummer en financiële gegevens voor:

Vrijwilligers Tara guesthouse

DFLN verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats voor:

Gesponsorde nonnen in Ladakh

DFLN verwerkt hun naam, adresgegevens, geboortedatum voor:

 

Contactpersonen van de kloosters in Ladakh

DFLN verwerkt hun naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummers voor:

Bezoekers Tara Guesthouse

DFLN verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres voor:

Let wel! Gegevens die u in het gastenregister in Ladakh (India) invult vallen onder de verantwoording van Chattnyanling Nunnery. Zij handelen conform de Indiase wetgeving.

Bezoekers Ladakh festival, nieuwsbriefontvangers en andere geïnteresseerden

DFLN verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres voor:

 

Hoe lang bewaart DFLN uw persoonsgegevens?

DFLN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien u zich voor onze nieuwsbrief afmeldt worden uw gegevens per direct verwijderd.

Persoonsgegevens in combinatie met financiële transacties worden 7 jaar bewaard (wettelijke grondslag).

Hoe gaat DFLN om met beveiliging, vertrouwelijkheid?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen DFLN of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen op apparaten die vergrendeld zijn met een inlog/password. 

De website www.ladakhnuns.com is beveiligd met een SSL-certificaat, dit betekent dat data die uitgewisseld worden via de website eerst versleuteld worden en dan pas verstuurd worden.  Een voorbeeld van data uitwisseling is als er een contactformulier wordt ingevuld op onze website.

Cookies

Wij maken op onze website uitsluitend gebruik van functionele cookies om onze website beter te laten functioneren.

Op de website www.veiliginternetten.nl kunt u lezen welke soorten cookies er zijn.

 

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die DFLN verwerkt:

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens doen.

U kunt op elk moment een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt uw toestemming intrekken m.b.t. het gebruik van deze gegevens.

Zo’n verzoek kunt u indienen via het secretariaat per email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per brief, Secretariaat DFLN Bangkokdreef 207, 3564SM Utrecht.

Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen als u vindt dat er niet juist wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.Secretariaat:
 
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.ladakhnuns.com

AVG vragen en meldingen:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IBAN: NL60TRIO0390100560
BIC: TRIONL2U
Ten name van: DFLN

ANBI-nummer: 811729266
Kamer van Koophandel: 02079930