Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Steeds vaker worden de Dutch Foundation for Ladaki Nuns (DFLN) en de Ladakh Nuns Assiociation (LNA) benaderd door mensen die vrijwilligerswerk willen doen in Ladakh. Voor wie dat overweegt, is het zinvol om van te voren bij een aantal punten stil te staan.

Ladakh is een boeddhistisch gebied in het noordwesten van de Indiase Himalaya. Het is er extreem droog en de winters zijn erg koud. Het gebied is pas sinds eind jaren ’70 ontsloten voor toeristen. Het toerisme groeit nog steeds en is voor de plaatselijke bevolking een belangrijke bron van inkomsten. Leh is de hoofdstad en tevens de grootste stad van de regio.

In 1996 richtte de non en dokter Tsering Palmo de LNA op om de positie van de nonnen in Ladakh te verbeteren. Nonnen krijgen veel minder kans op studie, scholing en verdieping in de boeddhistische leer dan monniken. Tot voor kort waren het nonnen die voor monniken de huishoudelijke taken uitvoerden. Vaak moesten zij hun familie helpen bij het werk op het land. Ook hadden en hebben nonnen dikwijls geen klooster of is hun klooster vervallen. De LNA wordt onder andere ondersteund door de DFLN.

Voor vrijwilligers zijn er verschillende taken waaraan je mee kunt helpen:

Meebouwen aan een klooster

Bij Nyerma, drie kwartier met de bus vanuit Leh, is een nieuw klooster voor oude nonnen gebouwd. De werkzaamheden begonnen in 2004 en sinds het najaar van 2006 wonen er zeventien nonnen.

In de daaropvolgende jaren werd er verder gebouwd aan gezamenlijke ruimtes en gastenkamers. Ook werd een aantal badkamers voor de nonnen gebouwd, een gebouw waar de gasten kunnen eten, annex keuken en kamer voor de vrijwilligers die in de  zomer het guesthouse runnen. Ook werd een opslagruimte voor voedsel in de winter gebouwd, alsmede een kas waarin al vroeg met de groetetuin kan worden begonnen. de nonnen hebben zelf een groentetuin aangelegd, waarin ze ook groente kweken die voor de winter kan worden gedroogd. De gebouwen moeten regelmatig worden geschilderd en opgeknapt, mede door de extreme weersomstandigheden in Ladakh.

Van vrijwilligers die meehelpen met het onderhoud wordt niet verwacht dat ze ervaren schilders of bouwvakkers zijn, hoewel soms specifieke vaardigheden (zoals kennis van electra) wel extra welkom zijn. We hebben, nu het guesthouse al een paar jaar met veel succes open is, een paar jaar lang mensen nodig die in de zomermaanden het gebouw runnen: gasten ontvangen, schoonmaak regelen, eventueel maaltijden bereiden. We hopen dat in de toekomst ook jonge nonnen zich in het klooster gaan vestigen, die deze taken over zullen nemen.

Engelse les geven aan nonnen

Contact met buitenlandse organisaties waar de LNA banden mee heeft en met andere buitenlandse bezoekers speelt een steeds belangrijkere rol. Engels is dan meestal de voertaal. Het niveau van Engels verschilt sterk per non. Sommigen spreken het goed en zonder schroom, anderen staan nog aan het begin. Verlegenheid speelt ook een rol. Daarom is het belangrijk dat degenen die Engelse les gaan geven dat voor minimaal drie weken, en liefst langer, kunnen doen.

Op dit moment is er nog geen lesmethode of programma. Je moet zelf kunnen improviseren. Het ligt in de bedoeling dat er binnenkort een curriculum wordt gemaakt, zodat mensen die les geven verder kunnen gaan waar hun voorganger gebleven is. Native speakers geven les aan gevorderden. Anderstaligen die het Engels goed beheersen geven les aan beginners.

Er zijn ook werkzaamheden die zo nu en dan voorkomen. Zoals op het LNA-kantoor verrichten van praktische hand en spandiensten. Misschien heb je zelf bepaalde kennis of vaardigheden die goed van pas komen? Ook in het gephel Shadrubling klooster zijn mensen welkom die de nonnen kunnen ondersteunen met Engels of andere werkzaamheden.
Een voorbeeld is dat er sinds afgelopen zomer aandacht wordt besteed aan westerse manieren van koken en eten. Het is prettig dat de nonnen een idee hebben van de verschillen in smaak, zodat zij gasten in de toekomst een goede maaltijd kunnen voorzetten.

Wat vragen we?

Mensen die zich bewust zijn van cultuurverschillen en die bereid zijn zich aan te passen aan het plaatselijke leven. Ladakh kent weinig luxe: er is niet altijd warm water en elektriciteit. Het sanitair is niet zoals wij dat kennen.

Het is belangrijk te weten dat afspraken en plannen vaak anders uitpakken dan verwacht. In Ladakh gaat men op een andere manier met tijd om dan wij gewend zijn. Dit levert echter verrassend afwisselende dagen op.

Ook kan het gebeuren dat iets niet doorgaat zoals gepland. Je kunt dan niet verwachten dat er iemand is die voor jou iets anders gaat regelen. Flexibiliteit en geduld zijn dus belangrijke eigenschappen.

Het is belangrijk dat je goed in je vel zit en dat je op jezelf kunt terugvallen. Er zullen niet altijd andere vrijwilligers zijn op wie je een beroep kunt doen. Bij de LNA ontbreekt de tijd om vrijwilligers van dag tot dag te begeleiden.

Wat bieden we?

Kennismaken en samenwerken met bijzondere mensen in een bijzondere omgeving. Door er te zijn en mee te werken ervaar je de vrolijke ontspannen sfeer, maar ook de problemen waar de nonnen tegen aan lopen. Je maakt kennis met het dagelijks leven van boeddhistische nonnen en doet nieuwe ervaringen op.

Uit de reacties van vrijwilligers blijkt dat de levenswijze van de nonnen ervaren wordt als een verrijking van het eigen leven.

Voor meer informatie: Contact Aniek Jaartsveld

We hebben 131 gasten online