Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Op dit moment zijn er drie bestuursleden van de DFLN in Ladakh. Aniek Jaartsveld al vanaf begin mei, Ingrid Foeken en ik vanaf 13 juni. Aniek heeft al een paar berichten op de website gezet, nu is het onze beurt.

We kwamen met een dag vertraging aan in Leh. Het is een week lang zulk slecht weer geweest dat er nauwelijks vliegtuigen konden landen vanwege het zeer laaghangende wolkendek en bijbehorende regen. Na een paar dagen wennen aan de hoogte, zijn we afspraken gaan maken met de diverse kloosters waarmee de DFLN samenwerkt.

De LNA

Allereerst met de Ladakh Nuns Association. Ingrid Foeken is onze nieuwe sponsor coördinator. Voor ons vertrek hebben we dagenlang gewerkt aan een update van de sponsor - non connecties. We gingen dus goed voorbereid het gesprek aan met Angmo, een zus van Dr. Palmo die in de LNA de taak van sponsor coördinator op zich heeft genomen. Binnen twee uur hadden we de zaak rond. Het werd duidelijk dat een paar nonnen waren afgestudeerd, een non is gestopt met haar studie omdat ze lijdt aan zware epilepsie aanvallen, zodat ze voor haar medicatie nog steeds een sponsor nodig heeft, en een paar nonnen zijn uitgetreden. Het toeval wilde dat juist onder die groep nonnen een paar sponsors hun bijdragen hadden stopgezet. Dank zij Ingrid's brieven en telefoontjes was dat nu helemaal helder.

Van de groep van 43 LNA nonnen worden er 15 door Duitsland ondersteund, tien door de DFLN sponsoren, een paar nonnen krijgen geld van mensen in de VS, Frankrijk en Zwitserland, dus de grootste groep heeft ondersteuning. Dr Palmo gaf aan dat de nonnen die voor Geshe- ma studeren in instituten in Dharamsala, Karnataka en Nepal, niet genoeg hebben aan de € 300,00 die sponsoren nu bijdragen. We hebben in onze laatste bestuursvergadering besloten daar vanuit de DFLN € 100,00 aan toe te voegen. Nieuwe sponsoren wordt de optie geboden om zelf dat bedrag bij te dragen.

Vervolgens bezochten Ingrid en ik nogmaals de LNA, om nieuwe foto's te maken van de nonnen, ze groeien immers als kool. Ingrid stelde hen verder een aantal vragen, zodat ze iedere sponsor een update kan sturen over de situatie van de nonnen op dit moment.

Workshop stress hantering

Daarna gaven we een korte workshop over stress hantering. Dat was een leuke bijeenkomst. Iedere non herkende het woord 'tension', ze gaven aan hoe ze er nu mee omgaan: huilen, met een vriendin praten of mediteren. Ingrid gaf hen een paar nuttige ontspanningsoefeningen, waarmee ze ook in hun kamer kunnen oefenen. Vooral de 'hang' ontspanning, waarbij een andere non een lichte klop-massage op de rug gaf, zorgde voor veel hilariteit. Tot slot gaf ik een oefening om beter met 'beren op de weg' om te leren gaan: hoe ga je voorbij aan obstakels en focus je op je doel. Nonnen werden zich bewust van hun kracht, lachten met elkaar.

Workshop stress met Ingrid Foeken
Workshop stress met Ingrid Foeken
Workshop stress...
Workshop stress met Ingrid Foeken
Workshop stress
Workshop stress
Workshop stress
Workshop stress
Beren op de weg met Marlies Bosch
Beren op de weg met Marlies Bosch
Beren op de weg...
Beren op de weg met Marlies Bosch

Na afloop van de workshop hadden ze in een mum van tijd de gebedstafels op hun plaats en werden de dagelijkse gebeden gezongen. Dat zijn momenten waarop wij erbij stil staan hoe weinig aandacht we schenken aan rust in ons leven.

En verder..

Momenteel is Ingrid als vrijwilliger verantwoordelijk voor het guesthouse, ga ik haar daar morgen een beetje bij helpen, en vertrekken Aniek en Ellen voor een trekking. Er zijn af en toe gasten, in juli hebben we zelfs het huis vol. Zodra ik in Nyerma ben geweest volgt een verslag over het wel en wee van de nonnen daar.

Marlies Bosch

We hebben 79 gasten online