Afdrukken

De DFLN beschikt over de ANBI-status. Dit houdt in dat DFLN als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift. Dat betekent eveneens dat uw gift aftrekbaar is van uw eigen inkomstenbelasting, als u de drempel van 1 % van uw belastbaar inkomen aan giften overstijgt. Het accent van de sponsoring ligt op educatie van meisjes en jonge vrouwen, die opgeleid worden vanuit een boeddhistisch nonnenklooster. Op 18-jarige leeftijd beslissen zij of ze echt non willen worden. Ook als ze dan besluiten tot een burgerleven, heeft uw bijdrage toch veel zin gehad want investeren in een meisje is een investering in een hele generatie. Daarnaast ondersteunen wij daarmee de positie van nonnen en vrouwen in Ladakh door educatie en emancipatie. Vanaf 2019 worden ook meisjes uit arme gezinnen in afgelegen gebieden aangenomen. Zij blijven burgerkleding dragen.

Manieren waarop u kunt doneren:

Heeft u iets te vieren? Denk eens aan DFLN

Organiseert u binnenkort een feest zoals een jubileum, verjaardag of bruiloft en draagt u DFLN een warm hart toe? Dan hebben wij een suggestie: als cadeau kunt u een bijdrage vragen voor de nonnen van Ladakh.

Als u vragen hebt, of ons wilt uitnodigen voor een lezing met powerpoint of film, bent u van harte uit om contact met ons op te nemen.